หัวข้อรายงานนักศึกษา และเงื่อนไขการจัดทำรายงาน


หัวข้อที่อนุมัติ
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน (จักรกริช, ยุทธนา, สุภาภรณ์, ว.กธ.)
13 โรคเกิดใหม่จากสัตว์สู่คน (ปวีณา, นาริน, เข็มเพชร ศ.ทท.)
การจ้างแรงงานต่างด้าว (สถจิรา, วิภาดา, อัมรินทร์ บ.กจ.)
การทำธุรกิจยุคใหม่ในโลกอินเทอร์เน็ต (สุนารี, จเด็จ, วีรยุทธ์ ว.พศ.)
การปฏิรูปการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ (นาขวัญ, ชนิษา, นวลลักษณ์ บ.กจ.)
การประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 42 (อมรรัตน์, สุกัญญา, สนทยา บ.กจ.1/2)
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย (ระพีพรรณ, นงลักษณ์, นิภารัตน์ ว.สศ.)
กาฬโรคปอด (สิริรัตน์, วัชรินทร์ นิตยา, ศ.ทท.)
เกาหลีเหนือกับอาวุธนิวเคลียร์ (นุชจิรา, วลัยพร, มธุรดา ว.สศ.)
ไข่ปลอม (ธัญชนก, สุภาวดี, วิภา บ.สท.)
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก (ปัทมาพร, สมโภชน์ ว.พร., ว.พส.)
เครื่องแต่งกายสู่เวทีนางงามจักรวาล (กรรณิการ์, พรรณา, รุ่งนภา บ.กจ.)
เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (วทัญญู, กัมปนาท)
เครื่องเสวยในราชสำนักเกาหลี (พิทยาธร บ.สท.)
ความขัดแย้งระหว่างชาวจีนฮั่นและชาวมุสลิมหวีเก้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน (บัณฑิต, ณัฐพงศ์, รณภา ว.สศ.)
ไซโครตรอน เทคโนโลยีใหม่ในการรักษามะเร็ง (ปุญญาธิชาฐ์, สุริษฎา, มุกรินทร์ ภท.3/1)
ตุ๊กตาบราย (ธัญญา, อนุสรา, เสาวรัตน์ บ.สท.)
ทีวีร้อยช่องของทักษณิณ ชินวัตร (สายพิณ, วรรณิศา บ.กต.)
ธุรกิจการเมืองไทย (สุภาวดี, พงศ์กฤษณ์, ญิบหิรัญ บ.สท.)
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี (วิมวิภา, เสาวนุช, นุชรี)
ปิดตำนาน "ไมเคิล แจ็คสัน" (ธิติกานต์, เบญจวรรณ, นุชริน บ.สท.)
ฝังเข็ม การรักษาแบบโบราณที่ทันสมัย (กัญญารัตน์, ปรียาพร, ชลดา, บ.กจ.)
พลาสติกชีวภาพ (ธีระวุฒิ, พงษ์ศักดิ์, เอกชัย ว.สศ.)
พันธบัตรไทยเข้มแข็ง (วรรณิภา, อัมพร, ศิรินันท์, บ,กจ,)
ฟุตบอลโลก 2010 (อำนาจ, สุรพงษ์, อรรถชัย, ว.กธ.)
โมเดิร์นเทรด (ธีระยุทธ, ธนกร บ.กจ.)
รถพลังไฮโดรเจน (ประสิทธิ์, จตุพล บ.กจ.)
เยาวชนไทยคว้าแชมป์วิมเบิลดัน (คมกริช, วิศรุต, วินัย ว.กธ.)
รำลึกวีรกรรมทหารกล้า (ปิยวรรณ, สุวิมล, ปัทมา บ.กต.)
รูบิค (เอกสิทธิ์, วิรัตน์, กิตติศักดิ์ ว.สศ.)
เรียลลิตี้โชว์ (ธนบดี, วุฒิภัทร, สมศักดิ์, บ.กจ.1/2)
โรคชิคุนกุนยา (ปวีณา, จิราพร บ.กจ.)
วัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 (ดุสิต,กฤษธร,ศรายุทธ วสศ 1/1)
วันข้าวและชาวนา (พัชราภรณ์, เมษา, วรรณฤดี บ.สท.)
วันแม่แห่งชาติ (ศรีนุช, ณัฐชญา, น้ำฝน บ.สท.)
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (อนุชิต, ธีรศักดิ์, วรพงษ์ ว.สศ.)
สนธิ ลิ้มทองกุล (ธนกฤต, ธนากร, ว.กธ.)
สุริยุปราคา (ธนา,สรรภพ,เติมพงศ์ ว.สศ)
สวัสดิการชาวนา (มนนัทธ์, ยุวลี, ธวัชชัย บ.กจ.)
หวยออนไลน์ (พนิดา, เสาวรัตนื, อรทัย บ.สท.)
หมีแพนด้า (พชรพรรณ, ศิริประภา บ.สท.)
หน้ากากอนามัย (กมลทิพย์, เดชา, ว.สศ.)
หลุมดำในแกแล็คซี (ไพรัตน์, คำรณ, พิเชษฐ์, ว.พร.)
หอศิลปวัฒนธรรม กทม. (ศันสนีย์์, รัชนีกรณ์ บ.กต.)
หุ่นยนต์กู้ภัย (สุทธิดา, ศุภลักษณ์, สมฤดี บ.สท.)
หนี้บัตรเครดิต (ธิติมา, เบญจมาศ, บุปผา บ.กจ.)
อองซานซูจี (สันติ, สาธิต, นัฐพล)
ฺBig Eye (สุทิตตา, เสาวภา บ.กจ.)
Gold Futures (วรรณดี, เสาวลักษณ์ บ.กจ.)


* กลุ่มที่ได้รับอนุมัติหัวข้อรายงานแล้ว ให้ดาวน์โหลด
แบบ Checklists ขั้นตอนการจัดทำรายงานที่ Side bar
ด้านขวาของหน้าจอ เพื่อใช้ในการส่งงานในขั้นตอนต่อๆ ไป

เงื่อนไขการจัดทำรายงาน
- ใช้ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 รายการ
- ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 10 หน้ากระดาษ A4
- มีการจัดทำตามขั้นตอน และมีรูปแบบการพิมพ์ที่ถูกต้อง
- มีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลทุกรายการ
- จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค


2 comments:

  1. วิทยาการและการเกษตรเช่นพิษของพริกการใช่ลำแสงเลเซอร์ฆ่ามะเร็งการวิจัยผงมังคุดอัดเม็ดเป้นต้น(บกต)

    ReplyDelete
  2. สวัสดึค่ะ
    กรุณาแจ้งชื่อด้วยนะคะ ครูจะได้ทราบ หัวข้อรึเปล่าคะที่เสนอมา ดูคล้ายงานวิจัย มีหลายเรื่องอยู่ด้วยกันใช่มั้ยคะ ครูพิจารณาว่าข้อมูลน่าจะเป็นข่าวที่นำเสนอผลการการวิจัยใหม่ ก็น่าสนใจค่ะ อยากให้ลองดูความเพียงพอของทฤษฎีของเรื่องที่จะทำค่ะ ว่าเพียงพอรึเปล่ากับการทำงานตามเงื่อนไขนะคะ ถ้ามั่นใจให้เลือกเรื่องที่ต้องการแล้วแจ้งครูอีกครั้งนะคะ

    ReplyDelete