มาตรฐานบล็อกนักศึกษา (ภาคเรียนที่1/2553)ขอให้นักศึกษาสร้างบล็อก ตามมาตรฐานดังนี้นะคะ

1. ตั้งชื่อบล็อกโดยขึ้นต้นด้วย il- แล้วตามด้วยชื่อที่ต้องการ

2. ใส่ชื่อโปรเจ็กไว้ใน Blog Description

3. ใส่รูปภาพใน Profile เพืื่อง่ายต่อการจดจำ

4. ใส่ชื่อสมาชิก พร้อมสาขาวิชาและชั้นปีไว้ที่ Sidebar (เป็นรายการแรก)

ุ5. แจ้ง URL Blog นักศึกษา ที่ http://nawasai77.tweetboard.com/
(จำแนกตามวันที่เรียน)

6. ไม่เผยแพร่ถ้อยคำและภาพที่ไม่เหมาะสม


Credit pic as labeled

3 comments: