ทัศนศึกษาห้องสมุดของเรา

สวัสดีค่ะ

สัปดาห์นี้ขอให้นักศึกษาไปรอพบอาจารย์ที่บริเวณชั้นล่าง
อาคารวิทยบริการ เพื่อเยี่ยมชมห้องสมุดของเรา

อย่าลืม !!
    ใครที่ยังไม่ีบัตรห้องสมุด ขอให้นำใบเสร็จรัยเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนและบัตรประชาชน ไปด้วยนะคะ 
เพื่อขอทำบัตรห้องสมุดสำหรับยืม-คืนหนังสือค่ะ


(Credit pic to original upload)

No comments:

Post a Comment