ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554

ทักษะทางสารนิเทศ คือ อะไร
 
View more presentations from nawasai


การเตรียมตัวของนักศึกษา
    1. ติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากมหาวิทยาลัยฯ
     2. สมัครหรือเตรียมอีเมล์ (ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้จริง)
     3. เข้าดูเว็บรายวิชาก่อนถึงคาบเรียนเพื่อทราบเนื้อหาที่จะ
         เรียน  และตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม

แผนการสอน

2 comments:

  1. http://il154-panthong.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. http://il154-thawin.blogspot.com

    ReplyDelete