ประกาศ เรื่อง การแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)
                                                                              

สวัสดีค่ะ  : )

นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ( I ) เนื่องจากขาดส่งโปรเจ็กให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายวิชาการ
 2. ส่งรูปเล่มโปรเจ็กฉบับสมบูรณ์และถูกต้องด้วยตนเอง โดยให่ส่งกับอาจารย์ (ห้ามวางที่โต๊ะ)    ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ โดยส่งงานได้ในคาบกิจกรรม วันพุธ เท่านั้น เนื่องจากอาจารย์     มีสอนตลอดสัปดาห์
 3. กรณีงานที่ส่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนักศึกษาจะไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนและจะได้รับผลการเรียนเป็น F

4 comments:

 1. http://il254thm-saithip.blogspot.com/
  คามพฤหัสบดีเช้า

  ReplyDelete
 2. http://www.il254thm-sukanya.blogspot.com/
  คาบพฤหัสบดีเช้า

  ReplyDelete
 3. http://il254thm-orasa.blogspot.com/?v=0
  คาบพฤหัสบดีเช้า

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete