สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสืบค้น

สำหรับหัวข้อนี้เราจะใช้เวลาในการศึกษา 3 สัปดาห์นะคะ  คลิกที่ภาเพื่อเข้าสู่บทความค่ะ

                                                  
                                                                          Thanks to OU

https://docs.google.com/document/d/1-MBDMkG_fIX2E6hkEnrzDyNuD27IPVGvE7KdpNpqbsY/edit?usp=sharing

42 comments:

 1. http://il156warawut.blogspot.com/
  นายวราวุฒิ บุตรจันทร์
  ระบบสารสนเทศ
  คาบเรียนอังคารเช้าคับ

  ReplyDelete
 2. http://nawasai-couren.blogspot.com/
  นางสาว มะปรางค์ ละสระน้อย
  สาขาการท่องเที่ยว
  คาบเรียนวัน พุธ เช้า

  ReplyDelete
 3. http://nawasai-couren.blogspot.com/2013/06/blog-post.html?showComment=1372255719522#c1857686266980435974
  นางสาว มะปรางค์ ละสระน้อย
  สาขาการท่องเที่ยว
  คาบเรียนวัน พุธ เช้า

  ReplyDelete
 4. http://il156laddawan.blogspot.com/
  นาย ชาตรี ภาระจำ
  สาขาสารสนเทศ
  คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 5. http://il156narin.blogspot.com/
  นายนรินทร์ พาสมบูรณ์
  สาขา ระบบสารสนเทศ
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 6. http://il156jintana.blogspot.com/2013/06/blog-post_27.html
  นางสาวจินตนา บุญชู
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิมเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. http://il156kallayajinpimai.blogspot.com/2013/06/19.html
  นางสาว กัลยา จริงพิมาย
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า คร๊

  ReplyDelete
 9. http://il156warapornneepan.blogspot.com/2013/06/2524.html
  นางสาววราภรณ์ มีพันธ์
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคาร เช้า...

  ReplyDelete
 10. http://il156chatmongkol.blogspot.com/2013/06/moulin-rouge-2544-cold-mountain-2546.html
  นายฉัตรมงคล ค้ำคูณ
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้าคับ

  ReplyDelete
 11. http://il156settasit.blogspot.com/2013/06/blog-post_30.html
  นาย เศรษฐสิทธิ์ เหลาซื่อ
  สาขา การจัดการทั่วไป
  คาบเรียน ศุกร์ เช้า ครับ

  ReplyDelete
 12. http://il156.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
  นางสาวสุลักขณา โยงรัมย์
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคาร เช้า ค่ะ

  ReplyDelete
 13. http://il156suparat.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
  นางสาวศุภรัตน์ มีรี
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบ อังคารเช้า ค่ะ

  ReplyDelete
 14. http://il156salawut.blogspot.com/
  นาย ศราวุธ ดอกคำ
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบ อังคารเช้า ครับ

  ReplyDelete
 15. http://il156phuangphaka.blogspot.com/
  นางสาวพวงผกา ศรีลาไลย์
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  อังคารเช้า ค่ะ

  ReplyDelete
 16. http://il156mashiam.blogspot.com/2013/07/blog-post.html
  นางสาว มัชฌิมา วัฒนภักดี
  สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้า ค่ะ

  ReplyDelete
 17. http://il156kanokkorn.blogspot.com
  นางสาวกนกกร เมินดี
  สาขา ระบบสารสนเทศ
  เรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 18. http://il156patcharin.blogspot.com
  นางสาวพัชรินทร์ ทุมฉิมพาลี
  สาขา ระบบสารสนเทศ
  เรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 19. http://il156janya.blogspot.com
  นางสาวจรรยา ฉ่ำศิริกุล
  สาขา ระบบสารสนเทศฯ
  เรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 20. http://il156soottipun.blogspot.com/
  นายสุทธิพันธ์ สง่างาม
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 21. http://il156sukrit.blogspot.com/
  นายสุกฤษฎิ์ ธราจารวัตร์
  สาขาระบบ สารสนเทศคอมพิวเตอร์
  คายเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 22. http://il156janya.blogspot.com/
  นางสาว จรรยา ฉ่ำศิริกุล
  สาขา สารสนเทศฯ
  กลุ่ม บ.สท.562A
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 23. http://il156patcharin.blogspot.com/
  นางสาวพัชรินทร์ ทุมฉิมพาลี
  สาขา สารสนเทศ
  คาบ อังคารเช้า

  ReplyDelete
 24. นางสาว มะปรางค์ ละสระน้อย
  Il156maprang-course1.blogspot.com/
  สาขาการท่องเที่ยว
  เรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 25. http://il156natthida.blogspot.com/
  นางสาวณัฐธิดา มะลิิซ้อน
  สาขาสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  อังคารเช้า

  ReplyDelete
 26. http://il156nattawadee.blogspot.com/
  นางสาวณัฐวดี อุรารื่น
  สาขาการตลาด
  วันศุกร์เช้า (งานเเสดงความคิดเห็น)

  ReplyDelete
 27. http://il156kunlawit.blogspot.com/
  นาย กุลวิชญ์ อุตรา
  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันจันทร์เช้า (งาน 4)

  ReplyDelete
 28. http://il156maprang.blogspot.com/
  นางสาวมะปรางค์ ละสระน้อน
  สาขาการท่องเที่ยว
  คาบเรียน วันพุธเช้า

  ReplyDelete
 29. http://il156nongluk.blogspot.com/
  นางสาวนงลักษณ์ โสนาพูน
  สาขาการท่องเที่ยว
  คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 30. http://il156chonnared.blogspot.com/
  นาย ชนน์นเรศ พูลศรี
  สาขาเทคโนดลยีสารสนเทศ
  เรียน จันทร์-เช้า

  ReplyDelete
 31. http://il156sarawut.blogspot.com/2013/07/blog-post_15.html
  นายสราวุฒิ พาตา
  สาขา สารสนเทศ
  คาบ อังคารเช้า

  ReplyDelete