แจ้งส่งเว็บนักศึกษา และหัวข้อโปรเจ็ก เทอม2/2556

ให้นักศึกษาแจ้งที่อยู่เว็บในคอมเม้นท์ค่ะ


Thanks to OU


สมทบ
http://ilsasima.blogspot.com/  (กล้องดูดาว)
http://ilvetakha.blogspot.com  (ละครโอเปร่า)
http://ilharuethai.blogspot.com  (ทะเลทรายซาฮารา)
http://ilthipphawan.blogspot.com/  (รัฐอริโซนา)


จันทร์บ่าย
http://il256kritsada.blogspot.com  (นักธุรกิจ)
http://il256anuson.blogspot.com/  (บัลเลต์)
http://il256karanyapas.blogspot.com/ (มหาสมุทร)
http://il256kanjana.blogspot.com/

อังคารเช้า
http://il256vanida.blogspot.com
http://il256thidarat.blogspot.com 
http://il256nitipong.blogspot.com/ (นักภูมิศาสตร์)
http://il256thapanayos.blogspot.com/


อังคารบ่าย
http://il256sirinapa.blogspot.com/ (ขั้วโลกเหนือ)
http://il256kumpanart.blogspot.com/ (แอฟริกา)
http://il256panatda.blogspot.com/ (เจ้าชาย)
il256pongsakornder.blogspot.com/ (ช้าง)
http://il256thipmookda.blogspot.com/(ดวงจันทร์)
http://il256saharat.blogspot.com/ (ดวงอาทิตย์)
http://il256wipawee.blogspot.com/ (รถไฟ)


ศุกร์เช้า
http://il256nuttakarn.blogspot.com/ (โลก)
http://il256tanee.blogspot.com/  (เครื่องบิน)

28 comments:

 1. http://nawasai-course1.blogspot.com/ นวสาย ภาคสมทบ

  ReplyDelete
 2. http://ilsasima.blogspot.com/ น.ส.ศศิมา มั่นใจ บัญชีสมทบค่ะ

  ReplyDelete
 3. http://ilvetakha.blogspot.com/ นางสาว เวธกา ชีตะรักษ์ บัญชีภาคสมทบ1/1

  ReplyDelete
 4. http://ilharuethai.blogspot.com/ หฤทัย สวยรูป

  ReplyDelete
 5. http://ilthipphawan.blogspot.com/2013/11/blog-post.html#comment-form

  ReplyDelete
 6. http://il256kritsada.blogspot.com/ นายกฤษฎา จันทีนอก จันทร์บาย

  ReplyDelete
 7. http://il256vanida.blogspot.com/b/layout-preview?token=O6v9S0IBAAA.pCaeHbmIvJW7IXNy11QeeQ.ZN6cp1zmI47WMgxMmnB-cQ
  ชื่อนางสาว วนิดา สวยรูป
  สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/1
  คาบเรียน อังคาร (เช้า)

  ReplyDelete
 8. http://il256thidarat.blogspot.com/ นางสาวธิดารัตน์ คำผม
  สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/1 คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 9. http://il256nitipong.blogspot.com/
  นายนิติพงศ์ เห็นจบทั่ว สาขา sme คาบอังคารเช้า

  ReplyDelete
 10. http://il256thapanayos.blogspot.com/
  นายฐปนยศ ทาทอง สาขาการจัุดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1/1 กลุ่มเรียน อังคาร-เช้า

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 12. http://il256sirinapa.blogspot.com/
  นางสาวศิรินภา ยังมี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 3/1 กลุ่มเรียน อังคาร บ่าย

  ReplyDelete
 13. http://il256kumpanart.blogspot.com/
  นายกัมปนาท ใจเรือง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 3/1
  กลุ่มเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 14. http://il256panatda.blogspot.com/
  นางสาว ปนัดดา ถะเกิงสุข สาขา วิทยากาาคอมพิวเตอร์ 3/2 กลุ่ม อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 15. http://il256pongsakorn.blogspot.com/
  นายพงศกร บัวแสง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 3/2
  กลุ่มเรียน อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 16. http://il256thipmookda.blogspot.com/
  นางสาวทิพย์มุกดา มาลัย
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มเรียน อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 17. http://il256saharat.blogspot.com/
  นายสหรัฐ ศิริมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 3/1
  กลุ่มเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 18. http://il256wipawee.blogspot.com/
  นางสาววิภาวี ครบอุดม สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 3/1 กลุ่ม อังคาร บ่าย

  ReplyDelete
 19. http://il256kanjana.blogspot.com/
  นางสาวกาญจนา แท่นแก้ว สาขา SME จันทร์-บ่ายhttp://nawasai-course1.blogspot.com/logout?d=http://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D2495844553872485267%26postID%3D2073701641305108520

  ReplyDelete
 20. http://il256nuttakarn.blogspot.com/
  นางสาวณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง
  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  ว.จก.1.1
  เช้าวันศุกร์

  ReplyDelete
 21. http://il256tanee.blogspot.com/
  นายธานี แก่นแดง
  จก4/1
  ศุกข์เช้า

  ReplyDelete
 22. http://il256anuson.blogspot.com/
  นายอนุสรณ เชื้อไทย
  ว.จก 1/1
  จันทร์บ่าย

  ReplyDelete
 23. การัณยภาส โต๊ะสิงห์
  http://il256karanyapas.blogspot.com/
  นายการัณยภาส โต๊ะสิงห์
  ว.จก 1/1
  จันทร์บ่าย

  ReplyDelete
 24. il256pongsakornder.blogspot.com/
  พงศกร บัวแสง
  ว.ค.ต 3/2
  อังคาร บ่าย

  ReplyDelete