กรณีศึกษา

Tower-heist-movie-poster-hi-res-01-405x600.jpg
International release poster
Directed byBrett Ratner
Produced by
Screenplay by
Story by
  • Bill Collage
  • Adam Cooper
  • Ted Griffin
Starring
Music byChristophe Beck
CinematographyDante Spinotti
Editing byMark Helfrich
Studio
Distributed byUniversal Pictures[1]
Release dates
  • November 2, 2011(United Kingdom)
  • November 4, 2011(United States)
Running time104 minutes[2]
CountryUnited States
LanguageEnglish
Budget$85 million[3]
Box office$152.9 million[4]
                                                                     ขอบคุณ Wikipedia และที่มา

No comments:

Post a Comment