สัปดาห์ที่9

อันนยองค่ะ

สัปดาห์ที่ 9 เป็นสัปดาห์หลังการสอบกลางภาค เรามีนัดกันตามนี้นะคะ

1. เตรียมเอกสาร (ฉบับจริง) ที่สืบค้นได้ทั้งหมด ไปทำงานในคาบเรียน
2. อ่านหนังสือ บทที่ 7 ถึง การวางโครงเรื่องรายงาน

* ย้ำกันอีกที กลุ่มใดไม่มีเอกสารจะไม่สามารถทำงานส่งในคาบได้นะคะ

No comments:

Post a Comment