แจ้งกำหนดส่งรายงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

สวัสดีค่ะ

ครูขอแจ้งกำหนดส่งรายงาน ซึ่งเลื่อนให้จากเดิมในวันสุดท้าย
ของการสอบ ไปเป็น วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552

Keep it Right

No comments:

Post a Comment