หลักในการทำ Mind Mapวิธีการเขียน MIND MAP

1. เริ่มต้นจากบริเวณ กลางหน้ากระดาษ ใช้ปากกาสีอย่างน้อย 3 สีที่แตกต่างกัน

2. ใช้ภาพประกอบ หรือสัญญลักษณ์ หรือรหัสให้กับแขนงความคิด ตลอดทั่วทั้ง
Mind Map ถ้าสามารถใช้ได้ เช่น ใช้ภาพแทนข้อความ

3. เลือกคำสั้นๆ สำคัญ แทนการบรรยายข้อความยาวๆ เช่น ใช้คำว่า การศึกษา
การเรียน งาน แทนข้อความยาวๆ ในแขนงความคิด

4. คำหรือรูปภาพรวมทั้งข้อความจะต้องอยู่บนเส้นแขนงความคิด บนเส้นแต่ละเส้น แต่ละคำ
อย่าเขียนไว้ปลายเส้น เพราะจะคล้ายกับความคิดสิ้นสุด

5. เส้นแต่ละเส้นจะต้องเชือมโยงออกจากแกนกลาง และแตกออกไปจากแขนงความคิด
โดยเส้นที่อยู่ด้านในจะหนากว่า เส้นที่อยู่รอบนอกจะบางลงไปเรื่อยๆ

6. เส้นที่ลากออกไปจะมีความยาวเท่ากับคำหรือข้อความหรือรูปภาพของแต่ละแขนงความคิด

7. ใช้สีกำหนดความสำคัญ หรือการเน้นข้อความตามลีลาของแต่ละคน

8. เขียนแผนที่ความคิดในแบบของตนตามแต่ลีลา หรือศิลปะ

9. เน้นคำสำคัญ หรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแขนงความคิดที่เกี่ยวเนื่องกันและกัน

10. เพื่อให้แผนที่ความคิดสวยงาม อ่านง่ายเป็นระเบียบ ให้แตกแขนงแบบรัศมีออกจากตรงกลาง ไปรอบๆ อาจจะใช้ตัวเลขกำกับหรือใช้สีกำหนดลำดับวงรอบ ของการเขียนแขนงความคิด

Source

No comments:

Post a Comment