หัวข้อโปรเจ็กนักศึกษาซัมเมอร์53

กลองไฟฟ้า                                         คธาเดช
การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า                     ณัฐกานต์
การตกแต่งบ้าน                                 ยุวลี
การให้คำปรึกษา                                กัลยาณี
การร้องเพลง                                      เฉลิมเกียรติ
การสร้างทีม                                       ภัคพล
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น          อภิญญา
การสร้างความสำเร็จในการทำงาน    จักรพันธ์
การสร้างบุคลิกภาพของวัยรุ่น           บวรศักดิ์
การออกเดทและเซ็กส์ในวัยรุ่น          อภัสนันท์
การอ่าน                                              อรรถพันธ์
กีตาร์                                                  โอริสสา
ความเครียดของวัยรุ่น                        วิมลวรรณ
ความต้องการอิสระในวัยรุ่น              ศักดิ์ดา
เทคนิคพิชิตความล้มเหลว                 เพไร
บาสเก็ตบอล                                      เกษมสันต์
ปรัชญาการใช้ชีวิต                            วุฒิภัทร
ปัญหาครอบครัว                                ชัยวัฒน์
เพลงสากล                                         ชาติณรงค์
โฟล์คซอง                                          ก่อ
ภาวะซึมเศร้า                                     มนนัทธ์
ภาวะผู้นำในครอบครัว                      สิรวิชญ์
มรดก                                                ปัทมา

รถยนต์                                              นฤมล
รักในวัยรุ่น                                        สุกัลยา
วัยรุ่นกับการคบเพื่อน                       นันทพร
วัยรุ่นกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์       อัญชิสา
สถาบันครอบครัว                             กิตติศักดิ์
อกหัก                                               พิรา
อารมณ์ของวัยรุ่น                             ธัญธรณ์  
อาสาสมัคร                                       อารีรัตน์ 
ฮาร์โมนิกา                                       ภานุวัฒน์

No comments:

Post a Comment