การพิมพ์งานและการอ้างอิง

สวัสดีค่ะ

สัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะ ครูขอให้นักศึกษาส่งงานพิมพ์โดยอ่านหรือศึกษารูปแบบการพิมพ์ คำว่า การพิมพ์รายงาน  และนำงานที่พิมพ์ไปดูกันในคาบเรียน รวมถึงอภิปรายซักถามปัญหาที่พบกันนะคะ

ในคาบเรียนที่เหลือครูจะตรวจรูปแบบการพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำงานไปแก้ไขก่อนส่งรูปเล่ม และจะเปิดห้องในบ่ายวันพฤหัสบดีเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เครื่องในการพิมพ์งานและจัดทำไฟล์นำเสนองานค่ะ

ดังนั้นจึงเหลือเนื้อหาสำคัญที่ต้องเรียนก็คือ  การอ้างอิง ค่ะ  และหลังจากเรียนแล้วจะมีงานใ้หทำและ ในคาบเรียนสุดท้ายจะมีการทดสอบย่อยด้วยค่ะ  ซึ่งจะเป็นการปิดการทำคะแนนเก็บในภาคเรียนนี้ด้วยค่ะ  เพราะฉะนั้นขอให้เตรียมความพร้อมมาให้เต็มที่เลยนะคะ

แล้วพบกันในห้องเรียนค่ะ :))

credit to original upload

No comments:

Post a Comment