วางโครงเรื่อง

สวัสดีค่ะ

นักศึกษาที่ทำงานมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ให้อ่านโพสต์เรื่อง การวางโครงเรืื่อง (ค้นหาคำนี้ได้จากป้ายกำกับค่ะ)  และเตรียมเอกสารทุกชิ้นมาในคาบเรียนต่อไป เพื่อจัดทำโครงเรื่องของโปรเจ็ค หรือขอบเขตเนื้อหาที่จะมีในรายงานนั่นเองค่ะ

DEAL !!


(credit pic to original upload & as labeled)

No comments:

Post a Comment