การส่งโปรเจ็ก

สวัสดีค่ะ

มีนักศึกษาสอบถามกันมามากเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำโปรเจ็ก ครูจึงขอให้กลับไปอ่านโพสต์เก่านะคะ
ตามลิงก์ที่นี่ค่ะ

สำหรับกำหนดส่งรูปเล่มที่สมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
 • จัดทำส่วนประกอบต้นเล่มและท้ายเล่มตามที่กำหนด
 • เข้าปกโดยใช้สันสำเร็จรูปแบบพลาสติก
 • ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 4 ตุลาคม  2554 
 • การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รูปแบบการพิมพ์ 10 คะแนน  และเนื้อหาโปรเจ็ก 10 คะแนน (กรณีพบการคัดลอกแปะเนื้อหา จะหักคะแนนเนื้อหาทั้งหมดทันที)
**  ใส่คาบเรียนไว้ต่อจากชื่อ ชั้น เลขที่ที่ปกด้วยนะคะ  **

  1 comment:

  1. อาจารย์ค่ะส่งงานย้อนหลัง
   il154-JANJIRA ศุกร์บ่าย

   ReplyDelete