การสอบออนไลน์

  • · Log in จะเห็นข้อความต้อนรับ ให้เริ่มทำข้อสอบโดยคลิกที่คำว่า Start Test  (2 ครั้ง จึงจะสามารถเข้าสู่หน้าจอข้อสอบ)
  • · ข้อสอบและคำตอบจะเป็นแบบสุ่ม นศ.แต่ละคนจะเริ่มทำข้อสอบในข้อที่แตกต่างกัน·
  •   นศ.สามารถข้ามข้อที่ทำไม่ได้ และสามารถย้อนกลับมาทำใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด
  • · ระบบสอบจะถูกตัดอัตโนมัติเมื่อเวลาหมด ควรดูเวลาด้านบนของหน้าจอด้วย
  • · นศ.สามารถสืบค้นข้อมูลได้ระหว่างทำข้อสอบ
  • · กรณีเครื่องแฮงก์ ให้รีโหลดหน้าจอใหม่ แต่ระบบจับเวลาจะยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆ

No comments:

Post a Comment