Blog (ต่อ) + ห้องสมุดของเรา

สวัสดีค่ะ

กลับมาเจอกันหลังสงกรานต์ อย่าลืมเริ่มเรียนชดเชยทุกบ่ายวันพฤกัสบดีนะคะ  งานที่ต้องทำเกี่ยวกับเว็บส่วนตัวนักศึกษา ยังมีค้างดังนี้ค่ะ

 • สร้างลิงก์เว็บที่ใช้บ่อย
 • ใส่ภาพในโปรไฟล์
 • แจ้งส่งที่อยู่เว็บ (Copy ที่อยู่เว็บนักศึกษา แล้วไป Pasteที่ ความคิดเห็น ด้านล่างของบทความนี้ค่ะ)
 • เตรียมประเด็นที่ชอบหรือโดนใจจากภาพยนตร์ที่ได้ชมไป เพื่อจะกำหนดเป็นหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าค่ะ

ทัศนศึกษาห้องสมุดของเรา
      หลังจากชี้แจงการทำงานในห้องเรียนแล้ว สัปดาห์นี้เราจะไปทัศนศึกษาห้องสมุดของเรา เพื่อรู้เกี่ยวกับบริการ และทรพัยากรสารนิเทศต่างๆ   อย่าขาดเรียนนะคะ เพราะนอกจากจะได้ความรู้มากมายแล้ว ยังจะมีทดสอบย่อยด้วยค่ะ

  

การประเมินความน่าเชื่อถือทรัพยากรสิ่งพิมพ์ 


ศึกษาเพิ่มเติมและทำงานมอบหมายเกี่ยวกับหนังสือ
 •    ดูคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์
 •     สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาและส่งงานโดยการจับภาพหน้าจอผลลัพธ์ในการ     สืบค้น พร้อมลิงก์หน้าเว็บ และเผยแพร่ไว้ บนเว็บนักศึกษา 
 •    วิจารณ์หน้งสือลงในแบบวิจารณ์หนังสือ (ดาวน์โหลดได้ที่เมนูใบงาน)  โดยพิมพ์ใบงานออกมาเพื่อเขียนและส่งพร้อมตัวเล่มหนังสือที่วิจารณ์ 
 •    ประเมินความน่าเชื่อถือของหนังสือ
 •    เขียนบรรณานุกรมหนังสือ

13 comments:

 1. http://il354mathee.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. http://il354-sunisa.blogspot.com/
  นางสาว สุนิสา หอมเนียม
  บ.กจ1/2

  ReplyDelete
 3. http://il354surangkana.blogspot.com/
  นางสาวสุรางคณา โต๊ะงาม
  บ.กจ1/1

  ReplyDelete
 4. http://il354sutitta.blogspot.com/

  ReplyDelete
 5. http://il354wittaya.blogspot.com/
  คคต.4/2

  ReplyDelete
 6. http://wichuda-siri.blogspot.com/

  ReplyDelete
 7. http://il354santaya.blogspot.com/

  ReplyDelete
 8. ธนัต บูรณ์เจริญ

  ReplyDelete
 9. il155nawasai-course1.blogspot.com
  นางสาว นิตยา คำมา
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขา ระบบสารสนเทศ

  ReplyDelete