หนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานมอบหมาย

- ทดลองแปลงไฟล์เอกสาร

- จัดทำโครงเรื่องโปรเจ็กเสนอ

- นัดหมายทดสอบย่อยเรื่อง WebPAC & WWW  ในวันอังคาร

1 comment:

  1. นายบุญแสง บูรณะ บ.สท 1/1
    ส่งงานแปลงไฟล์ เนื้อเพลง จาก doc. เป็น pdf. 8iy
    http://il155tumbunsang.blogspot.com/

    ReplyDelete