เงื่อนไขการทำโปรเจ็ก

นักศึกษาที่เสนอหัวข้อโปรเจ็กผ่านแล้ว อ่านเงื่อนไขในการทำโปรเจ็ก
ก่อนนะะ  ถ้างานของใครมีความเป็นไปได้น้อย ก็ขอให้เสนอหัวข้อใหม่
นะคะ  สำหรับเงื่อนไขมีดังนี้ค่ะ

  1. จำนวนเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษ A4 และจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด
  2. มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ และเขียนอ้างอิงถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

No comments:

Post a Comment