แจ้งส่งที่อยู่เว็บนักศึกษาที่นี่ค่ะ

copy ที่อยู่เว็บนักศึกษาวางในความคิดเห็น พร้อมบอกชื่อและคาบเรียนด้วยค่ะ

credit pic to OU


รายชื่อเว็บที่เก็บและให้คะแนนแล้ว 

ห้องจันทร์เช้า
http://il155mmarissra101.blogspot.com/
http://il155mmsorasak.blogspot.com/
http://il155mmchookiatkub101.blogspot.com/
http://il55mmyoungyut.blogspot.com/
http://il155mmapisit.blogspot.com/
http://il155mmthipsukhon1.blogspot.com/
http://il155mmsiripan1.blogspot.com/
http://il155mmjidtra.blogspot.com/
http://il155mmchumpon.blogspot.com
http://il155mmkrissana.blogspot.com/
http://il15501mmsatit.blogspot.com/
http://il555yutthana33.blogspot.com/
http://il-154pranee.blogspot.com/
http://il155mmjugravut.blogspot.com/  
www.il155mmnatcha.blogspot.com
http://il155sorasak.blogspot.com/


ห้องอังคารเช้า
http://il155tumbunsang.blogspot.com/
http://il155tumsanti.blogspot.com/
http://il155tumwatchareeporn.blogspot.com/
http://il155tumjaruwit.blogspot.com/
http://il155tumtanapat.blogspot.com/
http://il155tumsakkaran.blogspot.com/
http://il155tumalisa.blogspot.com/
http://il155tumarmornrut.blogspot.com/
http://il155athiwat.blogspot.com/
http://il155tumshithichart.blogspot.com/
http://il155tumkittisak49.blogspot.com/
http://il155tumkorawit.blogspot.com/
http://il155tumtanaporn4848.blogspot.com/
http://il155tumpatcharaporn.blogspot.com/
http://il155tumphao.blogspot.com/
http://il155tumkwaunruthai.blogspot.com/
http://il155tumwitee.blogspot.com/
http://il155teelaphon.blogspot.com/
http://il155tumpassakon.blogspot.com/
http://il155tumwarunya.blogspot.com/
http://il155tumphimonrat.blogspot.com/
http://il155tumrattnapon.blogspot.com/
http://il155tumphattharaphon.blogspot.com/
http://il155tumpimpisa.blogspot.com/
http://il155tumnittaya.blogspot.com/
http://il155tumsawarot.blogspot.com/ห้องอังคารบ่าย 

 

ห้องพุธเช้า
http://il55wmapinya1144.blogspot.com/
http://il155wmsiwaporn.blogspot.com/
http://il155wmpaweena.blogspot.com/
http://il155wmchaisuda.blogspot.com/
http://il155wmananyalak.blogspot.com/
http://il155wmcattareya.blogspot.com/
http://il155wmpornsakoon.blogspot.com/
http://il155wmwatsamon06.blogspot.com/
http://il155wmratree7526.blogspot.com/


ห้องศุกร์เช้า
http://il155fmpavaphon.blogspot.com/
http://ill55fmwasinpuangsot.blogspot.com/
http://il155fmjirawat.blogspot.com/
http://il155fmtawin.blogspot.com/
http://il155fmrungsak.blogspot.com/
http://il155fmpatsakron1.blogspot.com/
http://il155fmvuttichai7.blogspot.com/
http://il155fmaniwat.blogspot.com/
http://il155fmsuwannahong.blogspot.com/
http://il155fmtherapon.blogspot.com/
http://il155fmekasith.blogspot.com/
http://www.il155fmweerasak.blogspot.com/
http://www.il155wasan.blogspotcom/
http://www.il155fmpichai.blogspot.com/
http://il155fmpipat.blogspot.com/
http://il155fmpalakorn.blogspot.com/
http://il155fmpichet.blogspot.com/
http://il155fmprasan.blogspot.com/
http://il155fmapiwat.blogspot.com/
http://il155fmaittichai.blogspot.com/
http://il155.blogspot.com/
http://il155wasan.blogspot.com/


205 comments:

 1. http://il155mmnawaporn.blogspot.com/
  นวพร สายสิงห์ จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 2. http://krissanakung.blogspot.com/
  นาย กฤษณะ ทองศรี จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 3. http://jugravut.blogspot.com/
  นาย จักราวุฒิ มั่นยืน
  คาปวันจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 4. http://il155mmapisit101.blogspot.com/
  นาย อภิสิทธิ์ จัตุปา จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 5. http://il155mmpanisa.blogspot.com/
  นางสาว ปาณิศา เอกคณาสิงห์
  จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 6. http://il155mmpatcharaporn.blogspot.com
  นางสาวพัชราภรณ์ ลักขษร

  ReplyDelete
 7. http://il155mmsamlee.blogspot.com/
  สำลี เพ็ชรสองชั้น

  ReplyDelete
 8. http://il155yonyut101.blogspot.com/
  ยงยุทธ นนทวงษ์
  จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 9. http://il155mmkittituch.blogspot.com/
  กิตติธัช สุขสานต์
  จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 10. http://il155mmchumpon.blogspot.com
  ชุมพล เศรษฐศิริกุล

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://il155mmchumpon.blogspot.com
   ชุมพล เศรษฐศิริกุล
   จันทร์เช้า

   Delete
 11. http://www.il155mmdisorn.blogspot.com/
  นาย ดิศรณ์ จิตรเกษม
  ว.พศ.1/1 คาบเรียน วันจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 12. http://il155mmchannrnngk1.blogspot.com/
  นาย ชาญณรงค์ เหยียดรัมย์ จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 13. http://il155mmpraphatson.blogspot.com
  น.ส.ประภัสสร ถือดียิ่ง คาบจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 14. http://il155mmworranee.blogspot.com/
  วรณี กระแสโสม
  คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 15. http://www.il155mmjakkarit.blogspot.com/
  นายจักรกฤษณ์ คิดดีจริง
  คาบจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 16. http://il155tumbunsang.blogspot.com/
  นาย บุญแสง บูรณะ
  คาบเช้าวันอังคาร

  ReplyDelete
 17. http://il155tuanawaporn.blogspot.com/
  นวพร สายสิงห์ คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 19. http://il155tuakamonrat.blogspot.com/
  นางสาวกมลรัตน์ ไชยหาญ บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 20. http://il155tuaareerat.blogspot.com/
  นางสาวอารีรัตน์ ก้อนทอง บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 21. http://pearnchob.blogspot.com/
  นางสาวพนิดา เพียรชอบ บ.กจ. 1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 22. http://jai1662.blogspot.com/
  นาวสาวอนุสรา แรงจบ บ.กจ. 1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 23. http://satorn0804.blogspot.com/
  นางสาวกรรณิการ์ สาธร บ.กจ.1/1
  คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 24. http://il155tuawanida.blogspot.com/
  วนิดา มุ้ยเผือก บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 25. http://il155tuachatsuda.blogspot.com/
  ฉัตรสุดา แพร่งสุวรรณ์ บ.กจ. 1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 26. http://il155wmnawaporn.blogspot.com/
  นวพร สายสิงห์ คาบพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 27. http://pearnchob.blogspot.com/
  นางสาวพนิดา เพียรชอบ บ.กจ. 1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  http://jai1662.blogspot.com/
  นาวสาวอนุสรา แรงจบ บ.กจ. 1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  http://satorn0804.blogspot.com/
  นางสาวกรรณิการ์ สาธร บ.กจ.1/1
  คาบเรียนอังคารบ่าย

  ยังไม่ให้คะแนนนะึะ ที่อยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ แก้ไขส่งใหม่นะคะ

  ReplyDelete
 28. นี่ก็ไม่ถูกนะคะ แก้ไขส่งใหม่เอาคะแนนค่ะ

  http://krissanakung.blogspot.com/

  http://jugravut.blogspot.com/

  ReplyDelete
 29. นี่ก็ต้องแก้ไขส่งใหม่นะคะ
  http://il155yonyut101.blogspot.com/

  ReplyDelete
 30. http://il155tuaekkalak.blogspot.com/
  นายเอกลักษณ์ ทะเกิงลาภ บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 31. http://il155tuasirirat.blogspot.com/
  นางสาวสิริรัตน์ สวัสดี บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 32. http://il155tumsanti.blogspot.com/
  นายสันติ สุขอยู่ สาขา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่1
  คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 33. http://satorn0804.blogspot.com/
  นางสาวกรรณิการ์ สาธร บ.กจ.1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 34. http://il155wprapatsorn.blogspot.com/
  นางสาวประภัสสร ทรงสะดี ศ.อส. 1/2 คาบเรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 35. http://il155mmarissra101.blogspot.com/
  นางสาว อริสสรา โสมแก้ว จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 36. ตรวจให้คะแนนแล้วนะคะ (ยกเว้นคนที่ครูแจ้งว่าต้องแก้ไขค่ะ)

  ReplyDelete
 37. http://parnlovesa.blogspot.com/
  นางสาว อรสา เชื้อจันทร์ อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 38. อนุสราJune 26, 2012 at 1:17 PM

  http://jai1662.blogspot.com/
  นางสาวอนุสรา แรงจบ บ.กจ.1/1
  อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 39. http://il155wmsupatra.blogspot.com/
  นางสาวสุภัทรา คำวิชัย ศ.อส. 1/2
  พุธ เช้า

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://il55wmapinya1144.blogspot.com/
   นางสาว อภิญญา สุมามาลย์ ศ.อส.1/2
   พุธเช้าค่ะ

   Delete
 41. http://il155wmsiwaporn.blogspot.com/
  นางสาวศิวพร หมายเจริญ ศ.อส.1/2
  พุธ เช้า

  ReplyDelete
 42. http://il155wmkesorn.blogspot.com/

  นางสาวเกษร บุญเหลือ ศ.อส.1/2

  พุธเช้า

  ReplyDelete
 43. http://il155tuaphakamat.blogspot.com/
  นางสาวผกามาศ ดัชถุยาวัตร
  บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 44. http://il155tuanilawan.blogspot.com/
  นางสาวนิลาวรรณ พรมเทพ
  บกจ 1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 45. http://il155mmsorasak.blogspot.com/
  นาย สรศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์ จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 46. http://il155tumwatchareeporn.blogspot.com/
  นางสาว วัชรีภรณ์ สุวรรณวิโรจน์
  บ.สท.1/2
  คาบ อังคารเช้า

  ReplyDelete
 47. เว็บของนศ.ต่อไปนี้ ให้แกไขชื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยค่ะ

  อรสา เชื้อจันทร์June 26, 2012 1:11 PM
  http://parnlovesa.blogspot.com/
  นางสาว อรสา เชื้อจันทร์ อังคารบ่าย
  Reply
  อนุสราJune 26, 2012 1:17 PM

  http://jai1662.blogspot.com/
  นางสาวอนุสรา แรงจบ บ.กจ.1/1
  อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 48. http://il155tumshithichart.blogspot.com/
  นาย สิทธิชาติ หวังทรัพย์ บ.สท. 1/1
  อังคารเช้า

  ReplyDelete
 49. http://prew100montira.blogspot.com/
  นางสาวสวส พลราช
  บ.สท.1/1
  อังคารเช้า

  ReplyDelete
  Replies
  1. ีSAWAROD PHONRACHJune 28, 2012 2:38 PM
   http://il155tumsawarot.blogspot.com/
   นางสาวสวส พลราช
   บ.สท.1/1
   อังคารเช้า

   Delete
 50. http://il155tumkittisak49.blogspot.com/
  นายกิตติศักดิ์ ดาทอง
  บ.สท.1/1
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 51. http://il155tuamonthira.blogspot.com/
  นางสาวมณฑิรา มีพร้อม
  บ.กจ. 1/2
  คาบเรียน อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 52. http://il155tumwitee.blogspot.com/
  นาย วิถี ทรงศรี บ.สท. 1/1
  กลุ่มเรียนวันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 53. http://il155tumpimpisa.blogspot.com/
  นางสาวพิมพ์พศา ทองอ้ม
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1/1
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 54. http://il155tuapimchanok.blogspot.com/
  นางสาวพิมพ์ชนก สมวาจา
  บ.กจ 1/1 คาบ อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 55. http://prew100montira.blogspot.com/
  นางสาวสวรส พลราช
  บ.สท. 1/1 คาบอังคารเช้า

  ReplyDelete
 56. http://il155tumkorawit.blogspot.com/
  นายกรวิทย์ อยู่ยิ่ง
  บ.สท 1/1 วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 57. http://il155mmapisit101.blogspot.com/
  นวะัะ ้้้้รย
  ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 58. http://il155fmpavaphon.blogspot.com/
  ภวพล วิชัยกุล
  ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 59. http://ill55fmwasinpuangsot.blogspot.com/
  วสิน พวงสด วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 60. http://il155fmjirawat.blogspot.com/
  นายจิรวรรธ บุญญาวิเศษ วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 61. http://il155fmtawin.blogspot.com/
  นายเทวินทร์ ศรีนาค วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 62. http://il155fmrungsak.blogspot.com/
  นายรุ่งศักดิ์ ระลึกมี วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 63. http://il155fmpatsakron1.blogspot.com/
  นายพัสกร ศรีะรรมมา
  ป.ว.ส 2/1 ช่างยนต์ วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 64. http://il155fmvuttichai7.blogspot.com/
  วุฒิชัย ปิดตาธะสา วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 65. l115fmpalakorn.blogspot.com
  นายพลากร เพ็ชรพราว ช.ย 2/1วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 66. http://il155fmaniwat.blogspot.com/
  นายอนิวัฒน์ ภาสำราญ ช่างยนต์2/1 ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 67. http://il155fmsuwannahong.blogspot.com/
  นายสุวรรณหงษ์ ขาวแก้ว วันศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 68. http://il155fmtherapon.blogspot.com/
  นาย ธีระพล เป็นสำราญ ช่างยนต์ วันศุกร์เ้ช้า

  ReplyDelete
 69. http://il155fmekasith.blogspot.com/
  เอกสิทธิ์ แท่งทอง
  ปวส ช่างยนต์ ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 70. http://www.il155fmweerasak.blogspot.com/
  นายวีรศักดิ์ อุดทุม
  ช่างยนต์ 2/1
  ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 71. http://il155mmapisit101.blogspot.com/
  อภิวัฒน์ พรหมทา คาบเช้าศุกร์

  ReplyDelete
 72. http://www.il155fmwasan.com/
  นายวสัน สว่างเเจ้ง ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 73. http://www.il155fmpichai.blogspot.com/
  พิชัย เปรียบยอดยิ่ง
  ช.ย. 2/1 ศุกร์คาบเช้า

  ReplyDelete
 74. http://il155fmpipat.blogspot.com/
  พิพัฒน์ หอมหวล ศ.เช้า

  ReplyDelete
 75. ตรวจเรียบร้อยค่ะ ยกเว้น

  il155fmpalakornJune 29, 2012 11:31 AM
  l115fmpalakorn.blogspot.com
  นายพลากร เพ็ชรพราว ช.ย 2/1วันศุกร์เช้า
  ที่อยู่ผิดนะคะ คอมเม้นท์ใหม่ค่ะ

  ReplyDelete
 76. นางสาวพนิดา เสร็จประสงค์
  ศ.อส 1/2 คาบเรียนวันพุธเช้าค่ะ
  http://il155panida.blogspot.com/

  ReplyDelete
 77. http://wassana3535.blogspot.com/
  นางสาววาสนา ประสานดี
  การจัดการ 1/1 คาบเรียนวันอังคารบ่ายค่ะ

  ReplyDelete
 78. Replies
  1. สาขาการจัดการทั่วไป 1/1
   คาบเรียนวันอังคารบ่าย

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 79. http://il155tumjaruwit.blogspot.com/
  นายจารุวิทย์ ดาทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 80. นางสาวธนพร สร้อยชด
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขา สารสนเทศ
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 81. ttp://il155tumtanapat.blogspot.com/
  นายธนะพัทธ์ มั่นหมาย
  สาระสนเทศ 1/2 อังคารเช้า!!!!

  ReplyDelete
 82. http://il155tumsakkaran.blogspot.com/
  นายศักเรนทร์ คิดกล้า คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 83. http://il155tumalisa.blogspot.com/
  นางสาวอลิษา เสริมสี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1/2
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 84. http://il155tumarmornrut.blogspot.com/
  นางสาวอมรรัตน์ กำจิตเอก
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขา ระบบสารสนเทศ 1/2
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 85. http://il155tumalisa.blogspot.com/
  นางสาวอลิษา เสริมสี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1/2
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 86. นางสาวธนพร สร้อยชด
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 87. http://il155athiwat.blogspot.com/
  นายอธิวัฒน์ สังข์น้อย
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1/2
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 88. http:/il155wmratree.blogspot.com/
  ราตรี เฉลิมพล คาบวันพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 89. http://il155wmsaikhwan25.blogspot.com/
  นางสาวทรายขวัญ ศรีสุวรรณ
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1/1
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  คาบวันพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 90. http://il155wmputtachad09.blogspot.com/

  นางสาวพุทธชาด โต๊ะงาม
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล1/2
  เรียนวันพุธ คาบ เช้า

  ReplyDelete
 91. นางสาวปัทมา เสริมชื่อ
  ศ.อส 1/2 คาบเรียนวันพุธเช้าค่ะ
  http://il155wmputtama.blogspot.com/

  ReplyDelete
 92. http://il155wmnaparat366809.blogspot.com/
  นางสาวนภารตน์ เชื้อเดิม
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1/1
  กลุ่มเรียน พุธ เช้า

  ReplyDelete
 93. http://il55mmsorasak101.blogspot.com/
  นาย สรศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์
  วทบ.พศ.1/1 จันทร์ เช้า

  ReplyDelete
 94. http://il155mmchookiatkub101.blogspot.com/
  นาย ชูเกียรติ แถวถิ่น
  วทบ.พศ.1/1 คาบเรียน จันทร์เช้าครับ

  ReplyDelete
 95. http://il55mmyoungyut.blogspot.com/
  นาย ยงยุทธ นนทวงษ์
  วทบ.พศ 1/1 คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 96. http://il155tumshithichart.blogspot.com/
  นาย.สิทธิชาติ หวังทรัพย์
  บ.สท.1/1 คาบเรียน อังคารเช้า
  ครั้งที่2

  ReplyDelete
 97. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 98. http://il155tumkittisak49.blogspot.com/
  นาย กิตติศักดิ์ ดาทอง
  บ.สท. 1/1 คาบเรียน อังคารเช้า
  ครั้งที่ 2

  ReplyDelete
 99. http://il155wnsiriporn555.blogspot.com/
  นางสาวสิริพร อุดมดัน
  ศ.อส 1/1 คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 100. http://il155wmthammachot.blogspot.com/

  นายธรรมโชติ มากมูล
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสากล
  คาบเรียนพุธเช้า

  ReplyDelete
 101. ตรวจให้คะแนนแล้วนะคะ
  นักศึกษาที่ไม่มีชื่อเว็บขึ้น ต้องตรวจสอบนะคะว่าแสดงความคิดเห็นครบถ้วนตามที่กำหนดหรือเปล่า

  สำหรับนักศึกษาที่ส่งงานช้า ตอนนี้ครูหักคะแนนแล้วนะคะ เหลือ 25 นับตั้งแต่นี้ไปค่ะ รีบๆ นะคะ ก่อนที่จลดลงไปกว่านี้ค่ะ

  ReplyDelete
 102. http://jugravut.blogspot.com/
  นาย จักราวุฒิ มั่นยืน
  วทบ.พศ 1/1 คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 103. http://il155tumtanaporn4848.blogspot.com/
  นางสาวธนพร สร้อยชด
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 104. http://il155tumpatcharaporn.blogspot.com/
  นางสาวพัชรภรณ์ ยีรัมย์
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 105. http://il155tumphao.blogspot.com/
  นายเพาว์ ริ้วแดง
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 106. http://il155tumkwaunruthai.blogspot.com/
  นางสาว ขวัญฤทัย คุณทอง
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน วันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 107. www.il155wmsakulrat.blogspot.com
  นางสาว สกุลรัตน์ สมานสวน คาบวันพุธตอนเช้าค่ะ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

  ReplyDelete
 108. http://jintann.blogspot.com/
  นางสาวจินตนา ขาวงาม
  สาขาการจัดการ
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 109. http://il155tuakotchakorn.blogspot.com/
  นางสาวกชกร อมรสิน
  การจัดการทั่วไป 1/1
  คาบเรียน อังคารบ่าย

  ReplyDelete
 110. http://il155tuawilawan.blogspot.com/
  นางสาววิลาวัล มงคล
  บ.กจ.1/2
  คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 111. http://il155tuajiranan.blogspot.com/
  นางสาวจิรนันท์ ชัยหมก
  บ.กจ. 1/2
  คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 112. http://il155tuasiwiya.blogspot.com/
  นางสาว สิวิยา ชวนากุล สาขาการตลาดชั้นปีที่1
  เรียนคาบบ่ายวันอังคาร

  ReplyDelete
 113. http://il155tuarapeepan.blogspot.com/
  ่้ั้้นางสาว ระพีพรรณ สร้อยสีหา
  บ.กจ.1/1
  คาบเรียนอังคารบ่่าย

  ReplyDelete
 114. http://il155wmchidgamon2536.blogspot.com/
  นางสาวชิดกมล โพธิ์ศรีทอง
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  คาบพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 115. http://il155tuakusuma.blogspot.com/
  นางสาวกุสุมา สังข์เงิน
  สาขาวิชากาจัดการ - ทั่วไป 1/2
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 116. http://il155tuaorasa.blogspot.com/
  นางสาว อรสา เชื้อจันทร์
  สาขาการจัดการ1/2
  เรียนคาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 117. http://il155tuasuparat.blogspot.com/
  นางสาวศุภรัตน์ ทองเอี่ยม
  บ.กจ.1/2
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 118. http://ill155tuajintana.blogspot.com
  นางสาวจินตนา ขาวงาม
  สาขาการจัดการ 1/1
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 119. http://mkkjdjdskh.blogspot.com/
  นางสาวโสภา งามมาก
  สาขาวิชาการจัดการ-ทั่วไป 1/2
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 120. http://il155tuawassana3535.blogspot.com/
  นางสาววาสนา ประสานดี
  การจัดการ1/1 คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 121. http://il155tuapearnchob.blogspot.com/
  นางสาวพนิดา เพียรชอบ บ.กจ.1/2
  คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 122. กรรณิการ์ สาธรJuly 10, 2012 at 3:59 PM

  http://il155tuakannigar.blogspot.com/
  นางสาวกรรณิการ์ สาธร
  การจัดการ1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย
  เว็บอันเดิมhttp://satorn0804.blogspot.com/

  ReplyDelete
 123. http://il155tuasopamkkjdjdskh.blogspot.com/
  นางสาวโสภา งามมาก
  สาขาวิชาการจัดการ-ทั่วไป1/2
  คาบอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 124. http://il155wmwilailakae.blogspot.com/
  name wilailak hingthong
  class 1/1 คาบเรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 125. http://il155tuanantaya.blogspot.com/
  นางสาว นันตยา สายไทย
  อังคารบ่า การจัดการ 1/1

  ReplyDelete
 126. http://il155wmpatcharee.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

  นางสาวพัชรี ถึงดี สาขาภาษาอังกฤษ 1/2

  คาบเช้า วันพุธ

  ReplyDelete
 127. http://il155tumwitee.blogspot.com/
  นาย วิถี ทรงศรี บ.สท.1/1
  คาบเรียน อังคารเช้า
  (เปลี่ยน นามสกุล)

  ReplyDelete
 128. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 129. http://il155wmchutisara.blogspot.com/
  นางสาว ชุติสรา หงษ์สูง ศ.อส 1/2
  คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 130. http://il155wmranou.blogspot.com/
  ชื่อนางสาวเรณู ริ้วศรี
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสานสากล
  1/2
  คาบวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 131. http://il155wmnittayaporn.blogspot.com/
  ชื่อนางสาวนิตยาพร จารัตน์
  สาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  คาบ พุธเช้า

  ReplyDelete
 132. http://il155wmwatsamon.blogspot.com/
  name watsamon sudchitsomphote
  สาขาภาษาอังกฤษ 1/1คาบเรียนวันพุธเช้า

  ReplyDelete
 133. อนุสรา แรงจบJuly 12, 2012 at 12:08 PM

  http://il155tuaanasara.blogspot.com/
  นางสาวอนุสรา แรงจบ บ.กจ.1/1 คาบเรียนอังคารบ่าย

  ReplyDelete
 134. http://il155fmpalakorn.blogspot.com/
  นายพลากร เพ็ชรพราว ชย2/1 ศุกร์ เช้า

  ReplyDelete
 135. http://il155tumpassakon.blogspot.com/

  นายภาสกร เสาเกลียว

  บ.สท1/1 คาบวันอังคารเช้า

  ReplyDelete
 136. http://il155wmsumonta2499.blogspot.com/
  นางสาวสุมนทา พัดสบาย
  สาขาE.I.C.1/1
  คาบพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete
 137. http://il155wmingsuwan.blogspot.com/

  นางสาว อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ

  สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

  ห้อง 1/1

  คาบพุธเช้า

  ReplyDelete
 138. http://il155wmpaweena.blogspot.com/

  นางสาว ปวีณา เหง้าพันธ์
  สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  ชั้นปีที่ 1
  คาบเรียน พุธเช้า

  ReplyDelete
 139. http://il155tumwarunya.blogspot.com/

  นางสาว วรัญญา คำใบ
  สาขา สารสนเทศ ชั้นปีที่ 1
  คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 140. http://il155mmapisit.blogspot.com/
  นาย อภิสิทธิ์ จัตุปา
  เรียนคาบ จันนทร์เช้า (แจ้งส่ง บล็อกใหม่ครับ)
  สาขาพืชศาสตร์

  ReplyDelete
 141. IL155MMKrissanaJune 18, 2012 11:21 AM

  http://krissanakung.blogspot.com/
  นาย กฤษณะ ทองศรี จันทร์เช้า

  30 คะแนน น่ะครับ

  ReplyDelete
 142. http://il155wmchaisuda.blogspot.com/
  นางสาวฉายสุดา เจริญหมื่น
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  คาบเรียน พุธ เช้า

  ReplyDelete
 143. http://il155mmthipsukhon1.blogspot.com/
  นางสาวทิพย์สุคนธ์ งามมาก
  ว.พศ.1/1คาบวันจันทร์เช้าค่ะ

  ReplyDelete
 144. http://il155mmsiripan1.blogspot.com/
  นางสาวศิริพรรณ สนิทพันธ์
  สาขา พืชศาสตร์ คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 145. http://il155mmjidtra.blogspot.com/
  จิตรา อุปถัมภ์
  สาขา พืชศาสตร์
  คาบเรียน จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 146. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 147. ้http://il155teelaphon.blogspot.com/
  ธีรพล จันทร์แก้ว
  สาขา ระบบสารสนเทศ
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 148. http://il155tumphimonrat.blogspot.com/
  พิมลรัตน์ ประจิตร
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 149. http://il155tumrattnapon.blogspot.com/
  รัตนาพร ทองบุญ
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 150. http://krissanakung.blogspot.com/
  นาย กฤษณะ ทองศรี จันทร์เช้า

  30 คะแนน น่ะครับ

  แก้ไขชื่อเว็บให้ถูกต้องตามที่กำหนดก่อนนะคะ

  ReplyDelete
 151. Phatthaphon
  http://il155tumphattharaphon.blogspot.com/
  นายภัทรพล หาญชนะ
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 152. http://il155tumpimpisa.blogspot.com/
  นางสาวพิมพ์พิศา ทองอ้ม
  ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 153. http://il155tuaphongthong.blogspot.com/
  นายพงทอง กันเกตุ
  การตลาด
  คาบเรียน อังคาร บ่าย

  ReplyDelete
 154. http://il155wmananyalak.blogspot.com/
  นางสาวอนัญลักษณ์ รักพรม
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  คาบเรียน วันพุธ ตอนเช้า

  ReplyDelete
 155. http://il155wmcattareya.blogspot.com/
  นางสาวคัทลียา ดาศรี
  ภาษาอังเพื่อการสื่อสารสากล
  คาบเรียนพุธเช้า

  ReplyDelete
 156. http://il155wmpornsakoon.blogspot.com/

  นางสาวพรสกุล น้อยโคตร ชั้นปีที่ 1/1
  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  กลุ่มเรียน พุธ/เช้า

  ReplyDelete
 157. http://il155wmwatsamon06.blogspot.com/

  นส.วรรษมล สุดจิตร์สมโภชน์
  สาขา ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1
  กลุ่มเรียน วันพุธ/เช้า

  ReplyDelete
 158. http://il155fmpichet.blogspot.com/
  นายพิเชษฐ คิดดีจริง ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 159. http://il155fmprasan.blogspot.com/
  ประสาน กำลังเหลือ ชั้นปีที่2/1
  กลุ่มเรียน ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 160. http://il155fmapiwat.blogspot.com/
  นายอภิวัฒน์ พรหมทา ช่างยนต์2/1 ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 161. ตรวจให้แล้วค่ะ เช็คได้นะคะ ใครตกหล่นแจ้งได้เลยค่ะ ส่วนคนที่ส่งหลังจากนี้
  ตอนนี้เหลือ 15 คะแนนนะคะ

  ReplyDelete
 162. http://nitaya09.blogspot.com/
  นางสาวนิตยา คำมา สาขาระบบสารสนเทศ
  คาบเรียน อังคารเช้า ห้อง 1/2

  ReplyDelete
 163. http://il155mmapisit.blogspot.com/
  นาย อภิสิทธิ์ จัตุปา สาขาพืชศาสตร์
  คาบเรียน จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 164. http://il155mmkrissana.blogspot.com/
  นายกฤษณะ ทองศรี สาขาพืชศาสตร์
  คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 165. http://ill155mmapisit95.blogspot.com/
  นายอภิสิทธิ์ ศรีิทอง สาขาพืชสาสตร์ คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 166. http://suradet1991-suradet.blogspot.com/
  นาย สุรเดช สมัครสมาน สาขาเกษตรกลวิธาน
  คาบเรียน จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 167. ให้คะแนนแล้วค่ะ ยกเว้น

  il155tumnittayaJuly 31, 2012 11:45 AM
  http://nitaya09.blogspot.com/
  นางสาวนิตยา คำมา สาขาระบบสารสนเทศ
  คาบเรียน อังคารเช้า ห้อง 1/2

  แก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขก่อนนะคะ

  ReplyDelete
 168. http://il15501mmsatit.blogspot.com/
  นาย สาธิต กายดี สาขาเกษตรกลวิธาน
  คาบเรียน จันทร์เช้า

  ReplyDelete
 169. http://il555yutthana33.blogspot.com/
  นาย ยุทธนา เติมงาม สาขา เกษตรกลวิธาน
  คาบเรียน จันทร์เชัา

  ReplyDelete
 170. http://il155tumnittaya.blogspot.com/
  ชื่อ นางสาวนิตยา คำมา
  สาขา ระบบสารสนเทศ ห้อง 1/2
  คาบเรียน อังคารเช้า

  ReplyDelete
 171. http://il-154pranee.blogspot.com/
  นางสาวปราณี เงางาม
  สาขา พืชศาสตร์
  คาบเรียน จันทร์เช้า 1-3

  ReplyDelete
 172. ok ค่ะ ยกเว้นนักศึกษาที่ทำบล็อกไม่สมบูรณ์ยังไม่มีคะแนน 15 ค่ะ

  ReplyDelete
 173. il155mmnatcha
  นาย ณัฐชา เสนศรี
  สาขาพืชศาสตร์
  คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 174. www.il155mmnatcha.blogspot.com
  นาย ณัฐชา เสนศรี
  สาขาพืชศาสตร์
  คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 175. http://il155mmjugravut.blogspot.com/
  นาย จักราวุฒิ มั่นยืน
  วทบ.พศ 1/1 คาบเรียนจันทร์เช้า

  ReplyDelete
 176. SAWAROD PHONRACH August 28,2012 11.20
  http://il155tumsawarot.blogspot.com/
  นางสาวสวรส พลราช
  บ.สท.1/1 คาบเรียนอังคารเช้า

  ReplyDelete
 177. http://siwiya2536.blogspot.com/

  นางสาวสิวิยา ชวนากุล คาบบ่ายวันอังคาร

  ReplyDelete

 178. นางสาวอารีรัตน์ ก้อนทอง คาบเรียนอังคารบ่าย
  http://il155tuaareerat.blogspot.com/

  ReplyDelete
 179. นางสาวพนิดา เพียรชอบ บ.กจ.1/2 คาบเรียนอังคารบ่าย
  http://il155tuapanida.blogspot.com/

  ReplyDelete
 180. http://siwiya2536.blogspot.com/2012/08/blog-post.html


  นางสาวสิวิยา ชวนากุล การตลาด 1/1 เรียนคาบ บ่าย วันอังคาร ..

  ReplyDelete
 181. http://il155tuasiwiya2536.blogspot.com/2012/08/siwiya.html
  ส่งใหม่
  นางสาวสิวิยา ชวนากุล การตลาด 1/1 คาบ บ่าย วันอังคาร ค่ะ:))

  ReplyDelete
 182. http://il155sorasak.blogspot.com/
  ส่งใหม่
  นาย สรศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์ ว.พศ.1/1 คาบวันจันทร์เช้า ครับ


  ReplyDelete
 183. เรียบร้อยค่ะ

  ReplyDelete
 184. http://il155fmaittichai.blogspot.com/
  นาย อิทธิชัย กุลรัตน์ สาขา ช่างยนต์2/1
  คาบ ศุกร์เช้า

  ReplyDelete
 185. http://il155wmsumonta24999.blogspot.com/

  ReplyDelete
 186. http://il155wmratree7526.blogspot.com/
  ราตรี เฉลิมพล คาบพุธเช้าค่ะ

  ReplyDelete