อย่างนี้ต้องลาออก...อย่างนี้ต้องให้ออก...

รมว.ฉาวกลาโหมเมืองเบียร์ประกาศทิ้งสถานะ"ด๊อกเตอร์"หลังถูกมหาวิทยาลัยสอบลอกดุษฎีนิพนธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 14:10:31 น.

สำน้กข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ว่า นายคาร์ล ธีโอดอร์ ซู กุตเต็นเบิร์ก รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมัน ได้ประกาศเลิกใช้สถานะ"ด๊อกเตอร์"อย่างถาวร ภายหลังถูกดำเนินการสอบว่าเขาอาจลอกดุษฎีนิพนธ์จากงานเขียนผู้อื่น ที่เขาเขียนขึ้นเมื่อปี 2006 โดยเจ้าตัวกล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องเจ็บปวดมาก และเขาได้ก่อเรื่่องผิดพลาด แต่ไม่ตั้งใจรายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้ เกิดการเปิดประเด็นว่า นายคาร์ล อาจลอกดุษฎีนิพนธ์ของผู้อื่น โดยดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวที่ทำประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญสหภาพยุโรป จำนวน 475 หน้า ถูกจับผิดว่า มีการก๊อปปี้ข้อเขียนของบุคคลอื่นเป็นจำนวนกว่า 100 หน้า โดยไม่มีการให้เครดิตผู้เขียน หรือบอกที่มาใด ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า จำนวนนี้ 5 หน้า ยังเหมือนกับบทความของหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งของเยอรมัน ชนิดเหมือนกันเกือบทุกตัวอักษร

กรณีดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยเบย์รุท ซึ่งเป็นสถานศึกษาปริญญาเอกของรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันผู้นี้ ดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่ ขณะที่กรณีอื้อฉาวดังกล่าวยังทำให้นายคาร์ล ถูกหนังสือพิมพ์ขนานนามเชิงเสียดสีว่าเป็น"ดร.กูเกิลเบิร์ก"และ"รัฐมนตรี ตัด-แปะ"ส่วนฝ่ายค้านถือโอกาสโจมตี บอกว่า นี่เป็นการกระทำของรัฐมนตรีที่ทำต้วเหนือกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อสื่อ  อย่างไรก็ตาม ด้านนาง แองเจล่า มาร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ออกโรงปกป้องนายคาร์ล ระบุว่า เธอไม่แต่งตั้งนายคาร์ลให้มาเป็นผู้ช่วยด้านงานวิจัย หรือนักศึกษาด๊อกเตอร์ แต่ตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งนายคาร์ลก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1298440388


จุฬาฯเปรี้ยง!ถอดดอกเตอร์ ผอ.คนดัง ฐานลอกวิทยานิพนธ์ เจ้าตัวโต้ไม่เชื่อถูกฟัน

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:35:15 น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อุปนายกสภาจุฬาฯ แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภาจุฬาฯ ซึ่งมีคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาฯ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ของนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากจุฬาฯ ได้รับแจ้งว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนายศุภชัยได้คัดลอก หรือลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarize) โดยลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาโดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2551 เมื่อจุฬาฯได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงดำเนินการตามขั้นตอน สอบสวนหาข้อเท็จจริง และพบว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้คัดลอกผลงานตามเอกสาร งานวิจัย หรือบทความอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการลอกเลียนวรรณกรรมโดมมิชอบ ดังนั้น จุฬาฯจึงให้ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวมีโอกาสเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการบริหารคณะที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิได้รับปริญญา

"เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งจากรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จากการให้ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของผู้เสนอวิทยานิพนธ์ เห็นว่าวิทยานิพนธ์มิได้เป็นไปตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 ทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมทางวิชาการ ทำให้ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ขาดคุณสมบัติข้อที่เป็นผู้มีความประพฤติดีตามระเบียบดังกล่าวด้วย ดังนั้น สภาจุฬาฯจึงมีมติให้เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้บุคคลนั้น ตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารคณะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เพราะต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียหายน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิที่นำไปใช้ในอดีต" นพ.ภิรมย์กล่าว

อธิการบดีจุฬาฯกล่าวต่อว่า อนึ่ง คณะกรรมกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้ว หากปรากฏว่าบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ปริญญาไปแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ที่จะสำเร็จการศึกษาตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้มติสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการให้ปริญญาย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนมติดังกล่าวได้  นายบวรศักดิ์กล่าวว่า จุฬาฯไม่กังวลที่อาจถูกฟ้องร้อง เพราะเป็นสิทธิของผู้ถูกเพิกถอน ในส่วนของสภาจุฬาฯ ได้ทำตามหน้าที่ และได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว กรณีนี้ถือเป็นรายแรกของจุฬาฯ

ด้านนายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างไปปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง และว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งเข้าไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  "หากได้ข้อสรุป หรือมีมติใดๆ ผมจะต้องรับทราบข้อมูลด้วย ดังนั้น จึงไม่เชื่อว่าจะมีการแถลงถอดถอนปริญญาเอกในทันทีทันใด" นายศุภชัยกล่าว นายศุภชัยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยใน วันที่ 25 มิถุนายนนี้ 

ที่มา  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340330917&grpid=00&catid=00

3 comments:

 1. http://il155fmpichet.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. www.nawasai.com
  นาย ประสาน

  ReplyDelete
 3. http://il155fmpichet.blogspot.com/
  นายพิเชษฐ คิดดีจริง คาบศุกร์เช้า

  ReplyDelete