พัฒนา+เสริม=โอกาส สื่อไทยในเวที 'อาเซียน'
ถ้าพูดถึงกระแสที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง และองค์กรต่างๆให้ความสนใจอยู่ขณะนี้ เห็นทีคงจะหนีไม่พ้นเรื่อง "อาเซียน" 
หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nation - ASEAN) 
ยิ่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่ 2 ปีเศษ เท่านั้น ในการเตรียมตัวพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากร สังคม และประเทศ 
ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าไปแข่งขันกับตลาดระดับอาเซียนและยกระดับมาตรฐานขึ้นสู่สากล    อีกธุรกิจที่ได้รับผล
กระทบ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ แต่เชื่อว่าจะต้องปรับตัวรองรับด้วยเช่นกัน คือธุรกิจสื่อ  ซึ่งคณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสของสื่อไทยในอาเซียน 2015 " 
ขึ้นได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียว
++ เร่งเสริมทักษะภาษา       
     นายสุระ เกนทะนะศีล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงโอกาสของอาเซียนในสื่อไทย 2015 ว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ สื่อมวลชนจัดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ถูกจัดอยู่ในประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นสื่อมวลชนไทยควรจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศให้ลึกซึ้ง พร้อมทั้งเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี  ต้องไม่ทำสื่อ ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศเพื่อนบ้าน และจะต้องทำสื่อที่สามารถให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน
     โดยสื่อมวลชนไทย ยังมีข้อเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเรื่องนี้จัดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สื่อมวลชนไทยควรต้องมุ่งพัฒนา  เพราะปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าคนไทยในประเทศสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นแต่ในขณะที่ ประเทศสิงคโปร์มีการใช้ภาษาอังกฤษกว่า 90% ฟิลิปปินส์ 55% มาเลเซีย 27%  โดยประเทศไทยจัดอยู่ที่  5 ของอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษน้อยที่สุด
ที่มา  ฐานเศรษฐกิจ

Thank to OU

ไทย ติดท็อป 5 ประเทศใช้ภาษาอังกฤษยอดแย่ปี 2012

เอดูเคชั่น เฟิร์สต์ เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ได้ดีสุด ได้แก่ สวีเดน ขณะที่ ไทย
ติดอันดับรองบ๊วย ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษยอดแย่  เอดูเคชั่น เฟิร์สต์ เผยการจัดอันดับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่ 2 ได้ดีที่สุด "The EF English Proficiency Index 2012" จากการสุ่มสำรวจประชากร 1.7 ล้านคนทั่วโลก
ใน 54 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ พบว่า สวีเดน เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด ขณะที่
ประเทศไทยติดอันดับยอดแย่ รั้งอันดับ 53 จากทั้งหมด 54 ประเทศ โดยประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษย่ำแย่ที่สุด คือ ประเทศลิเบีย

ประเทศใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. สวีเดน 2. เดนมาร์ก 3. เนเธอร์แลนด์ 4. ฟินแลนด์ 5. นอร์เวย์
สำหรับ 5 ประเทศที่มีการประเมินว่าใช้ภาษาอังกฤษยอดแย่ ประกอบด้วย
1. โคลัมเบีย (อันดับที่ 50)
2. ปานามา (อันดับที่ 51)
3. ซาอุดีอาระเบีย (อันดับที่ 52)
4. ไทย (อันดับที่ 53)
5. ลิเบีย (อันดับที่ 54)
ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าผู้ชาย ซึ่งช่องว่างระหว่าง
ทั้งสองเพศในการใช้ภาษาอังกฤษนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในประเทศแถบทวีปแอฟริกาเหนือ และภูมิภาคตะวันออกกลาง

ที่มา  อาร์วายทีไนน์

2 comments:

  1. http://il255tumthanaporn.blogspot.com/
    นางสาวธนภรณ์ ยืนยาว คาบเรียนอังคารเช้า

    ReplyDelete
  2. http://il255tumsiriporn.blogspot.com/
    นางสาวสิริพร ธรรมกิจ คาบอังคาร์เช้า

    ReplyDelete