โครงงานเรื่อง อาชีพที่น่าสนใจในศตวรรษที่ 21


นายอนุขิต 
http://il356anuchit.blogspot.com/     
โปรดิวเซอร์รายการ
ช่างภาพ
โปรแกรมเมอร์
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ค้าขายของใช้พลาสติก

นายชูเชิด      
นักฟุตยอล
ทำนา
ช่างไม้
ทหาร
รับซื้อของเก่า
นางสาวณัฐกาญจน์           
ผู้กำกับการแสดง
สถาปนิก
ออร์์แกนไนเซอร์
นักออกแบบสวน
นักข่าว  
นายพงศ์ศิริ   
http://il356pongsiri.blogspot.com/  ช่างซ่อมรถ
ครู
ช่างไฟฟ้า
ทันตแพทย์
ติวเตอร์                                

นายวรภิเดช
http://il356vorapidat.blogspot.com/
ช่างก่อสร้าง
ช่างกลึง
ช่างแอร์
ช่างประปา
ช่างเชื่อมโลหะ
นางสาวรุ่งอรุณ 
ขายเบเกอรี
พยาบาล
วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์
บุรุษไปรษณีย์
              
cr. original upload

ประเด็นที่ต้องการศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
   1.1 วุฒิการศึกษา
   1.2 สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
   1.3 บุคลิกภาพ
   1.4 ความสามารถพิเศษ
2. ประสบการณ์ในการทำงาน
3. ลักษณะงาน
4. สภาพการจ้างงาน
5. สวัสดิการในการทำงาน
6. ความก้าวหน้าในอาชีพ

2 comments:

  1. http://il356nuttakarn.blogspot.com/ ณัฐกาญจน์ ยืนยิ่ง

    ReplyDelete