การพิมพ์ส่วนประกอบอื่นๆ

การพิมพ์ปก ให้เปลี่ยนจากระบุเลขที่และสาขาวิชาของนักศึกษาเป็น คาบเรียน แทน


จัดทำสารบัญภาพประกอบ หรือสารบัญตาราง ให้ทำในกรณี
หากมีภาพ หรือมีตารางในเนื้อหาเกิน 3 ภาพ หรือ 3 ตาราง


เรียงบรรณานุกรมตามตัวอักษรก่อนพิมพ์ หากชื่อผู้แต่งซ้ำกันให้เรียงตามปี
โดยเรียงปีที่ใหม่กว่าก่อน และไม่เว้นบรรทัดในการพิมพ์จัดทำสารบัญตามรูปแบบโครงเรื่องที่เสนอไว้


เรียบเรียงคำนำโดยใช้ภาษาของตนเอง โดยนักศึกษาสามารถดู
ตัวอย่างจากเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็ฯแนวทางในการเขียน


1 comment:

  1. อาจารย์ค้า สอบถามหน่อยค้า ในส่วนของหน้าปก ใช้ตัวอักษร 18 และใช้ตัวหน้าทั้งหมดเลยหรือป่าวค้า ???? ^^"

    ReplyDelete