ปัญหาการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา1. ในการสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ แหล่งข้อมูล
ที่เราจะนำไปใช้ในการเขียนงานและอ้างอิงนั้น ปรากฏ
บนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยพร้อมกัน ดังนั้นที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บ (URL)
จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ซึ่งที่อยู่เว็บ จะต้องเป็นที่อยู่จริง ซึ่งมีข้อมูลปรากฏ
หรือหน้าเว็บที่มีข้อมูลปรากฏ มิใช่หน้าแรก (Homepage)
ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทันทีเมื่อคลิกเม้าส์
และในการเก็บลิงก์ ควรใช้วิธีการ Copy & pate
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการพิมพ์ มีงานนักศึกษา
จำนวนมากที่ให้ที่อยู่เว็บไม่ถูกต้อง ซึ่งครูขอให้แก้ไขงาน
ส่งใหม่ ดังนั้นขอให้ตรวจสอบจากบล็อกของตนเองด้วย
เพื่อแก้ไข และแจ้งส่งเพื่อรับคะแนนค่ะ : )

2. เลือกแหล่งข้อมูลจากเว็บ ที่ขาดความน่าเชื่อถือ
โดยเฉพาะเว็บที่ลงื้ายด้วย .com ซึ่งมักจะเป็นเว็บจำหน่าย
สินค้า ทำให้ได้ข้อมูลเชิงโฆษณา และไม่มีข้อมูลเต็ม
ที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อ

credit to original uploader & as labeled

No comments:

Post a Comment