การกำหนดขอบเขตเนื้อหางานเขียน

สัปดาห์นี้นักศึกษาจะได้วางแผนการเขียนงาน โดยการกำหนด
ขอบเขตเนื้อหาหรือวางโครงเรื่องที่จะเขียน โดยใช้ข้อมูล
ที่ได้สืบค้นไว้แล้ว  โดยในการทำงานครั้งนี้จะใช้ 
Google Docs เพื่อความสะดวกในการทำงานส่งและ
ตรวจแก้ไขร่วมกันค่ะ


  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางโครงเรื่องก่อนค่ะ
Credit to original uploader & as labeled / Source : Youtube
 

No comments:

Post a Comment