การจัดพิมพ์เนื้อหาโปรเจ็ก

 • ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาวในการพิมพ์
 • ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบนและขอบซ้ายเท่ากับ 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.)
 • ขอบล่าง และขอบขวาเท่ากับ 1 นิ้ว (2.54 ซม.)
 • ใช้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 ในส่วนของเนื้อหา 
 • ใข้ฟอนต์ Angsana New ขนาด 18 ในส่วนของหัวข้อรายงานที่บรรทัดแรกกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ใช้ตัวอักษรหนาเฉพาะส่วนที่เป็นหัวข้อเท่านั้น
 • กรณีที่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจากเนื้อหามีความยาว ในเริ่มพิมพ์ชิดขอบซ้าย 
 • จัดรูปแบบเนื้อหาโดยรวมให้ชิดขอบซ้ายและขอบขวา
 • เนื้อหารายงานที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้พิจารณาว่าคำนั้นมีการแปลและใช้ในภาษาไทยแล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ภาษาไทยแล้ว วงเล็บภาษาอังกฤษกำกับในครั้งแรกเท่านั้น (ครั้งต่อไปไม่ต้องใส่วงเล็บอีก) แต่ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะที่ไม่มีบัญญัติใช้คำในภาษาไทยให้ใช้ภาษาอังกฤษ
 • คำใดที่ใช้และรู้จักกันดีในภาษาไทยแล้ว ไม่จำเป็นต้องวงเล็บภาษาอังกฤษกำกับ
 • ระวังการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ("   ") เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวจะใช้ในการคัดลอกข้อความ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาด้วย (ศึกษาเพิ่มเติมการอ้างอิงในเนื้อหา)
 • กรณีที่พิมพ์เนื้อหาที่ยาวและต้องขึ้นบรรทัดใหม่เนื่องจากเนื้อหามีความยาว ในเริ่มพิมพ์ชิดขอบซ้าย
 • จัดรูปแบบเนื้อหาโดยรวมให้ชิดขอบซ้ายและขวา

การเว้นขอบกระดาษ

 

การพิมพ์เนื้อหาในหน้าแรก ชื่อรายงานอยู่กลางหน้ากระดาษ
ขนาดอักษร 18  ส่วนเนื้อหาขนาดอักษร 16
หัวข้อแรกให้พิมพ์ชิดกั้นซ้าย, ย่อหน้าแรกเริ่มี่ตัวอักษรที่ 8
ย่อหน้าถัดไปนับเข้าไปครั้งละ 4 ตัวอักษร
การพิมพ์เนื้อหาในส่วนต่อ และการย่อหน้า จะไม่เว้นบรรทัด
ยกเว้นระหว่างหัวข้อใหญ่
การพิมพ์เนื้อหาในส่วนที่มีภาพประกอบ ให้บรรยายเนื้อหาก่อนใส่ภาพ
ไว้กลางหน้ากระดาษพร้อมลำดับที่และชื่อภาพ
No comments:

Post a Comment