Electronic Books / Journals

สวัสดีค่ะ

คาบเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยบอกรับมาให้บริการนะคะ

โดยก่อนอื่นจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นและรู้จักกับรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้กัน และสามารถอ่านได้โดยเครื่องอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภท  Pad และ Tablet ค่ะ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ E-book / E-journalงานมอบหมายประจำสัปดาห์

ให้นักศึกษาะสืบค้นข้อมูล E-book, E-journal โดยใช้ Google Scholar 
และ ThaiLis  ที่เกี่ยวข้องกับการทำโปรเจ็ก และโพสต์ข้อมูลบรรณานุกรม
หรือแหล่งที่มาไว้บนบล็อกนักศึกษา  รวมกับรายการโพสต์บรรณานุกรม
หนังสือที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว


Credit to WSU & pics for original upload :))

No comments:

Post a Comment