วางโครงเรื่อง

  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางโครงเรื่องก่อนค่ะ


เรียนรู้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำงานข้อ 2-3 ในใบงาน Google Docs ต่อได้เลยค่ะ

No comments:

Post a Comment