การพิมพ์โปรเจ็ก

สวัสดีค่ะ


ในคาบเรียนนี้ ให้นักศึกษาที่ส่งโครงเรื่องแล้วเริ่มพิมพ์
โปรเจ็ก เพื่อส่งตรวจแก้ไขเบื้องต้นในคาบเรียนต่อไป จำนวน 
หน้า (หน้าละ 5 คะแนนนะคะ) 


       - ศึกษารูปแบบการพิมพ์เนื้อหาโดย คลิกที่นี่   

       - ศึกษารูปแบบการพิมพ์ส่วนประกอบอื่นโดย คลิกที่นี่

         ** การส่งงานเพื่อตรวจแก้ไขเบื้องต้น อนุญาตให้นักศึกษาใช้กระดาษ Recycle ได้ค่ะ และไม่ต้องทำเป็นรูปเล่มนะคะ  : )


Credit to original upload

No comments:

Post a Comment