การทำโปรเจ็กรายวิชา

สัปดาห์นี้ก็เดินทางมาถึงฤดูกาลการทำโปรเจ็กรายวิชา หรือรายงานทางวิชาการแล้วนะคะ  ซึ่งนักศึกษาจะมีเวลาในการทำงานประมาณ 1 เดือนนะคะ  ครูหวังว่านักศึกษาจะใช้เวลาในห้องเรียนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพ่ื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด  มาเริ่มกันเลยค่ะJOB TODAY
ให้นักศึกษาวางโครงเรื่องของรายงาน และบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลที่ใช้
ส่งอาจารย์พิจารณา  โดยใช้ Google Docs  และแชร์ลิงก์ไว้บนเว็บนักศึกษา

No comments:

Post a Comment