การเรีียบเรียงเนื้อหาและจัดทำส่วนประกอบอื่นๆ

ในคาบเรียนนี้ ให้นักศึกษาที่ส่งโครงเรื่องแล้วเริ่มเรียบเรียง
เนื้อหา เพื่อส่งตรวจแก้ไขเบื้องต้นจำนวน 3 หน้าแรก (หน้าละ 5 คะแนนนะคะ) 

       - ศึกษารูปแบบการพิมพ์เนื้อหาโดย คลิกที่นี่   

       - ศึกษารูปแบบการพิมพ์ส่วนประกอบอื่นโดย คลิกที่นี่Thanks to OU

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา


การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาระบบนาม-ปีNo comments:

Post a Comment