การค้นหาสารนิเทศของห้องสมุด (ค่อ)

 หลังจากที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านการกำหนดแหล่งสารนิเทศแล้ว
สัปดาห์นี้เราจะมารู้จักกับการเข้าถึงสารนิเทศ โดบใช้เครื่องมือในการสืบค้น
สารนิเทศต่างๆ  ซึ่งจัดเป็นทักษะที่ 3 ของ Big 6 นะคะ โดยอันดับแรก
เราจะลองค้นหาสารนิเทศจากห้องสมุดกันนะคะ


เครื่องมือสืบค้นที่ใช้

1. OPAC
2. Reference Databases หรือ Online Databases
                  


ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์                              านมอบหมาย

  ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือทั้ง 2 ประเภท สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ทำโปรเจ็ก  

  การทำงานครั้งนี้จะใช้แอพพลิเคชั่นใหม่คือ Google Docs  ดังนั้น
จึงขอให้นักศึกษา สมัครบัญชีผู้ใช้ Google  และ   คลิกที่นี่ 
เพื่อเปิดไฟล์ใบงาน  จากนั้นให้คัดลอกหรือบันทึกใหม่เป็นของตนเอง 
และแชร์ไว้บนบล็อกนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์เข้าตรวจ

   เมื่อแชร์ใบงานเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเพื่อทำงาน
ลงในแบบฟอร์มข้อ 1 และ 2  
No comments:

Post a Comment